ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวภาษี
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2556 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ปฏิทินกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405