ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวภาษี
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบทดลอง 28 ตุลาคม 2558 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 กุมภาพันธ์ 2557 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 2556 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2556 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ปฏิทินกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405