ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวภาษี
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 27 ตุลาคม 2559 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบทดลอง 27 ตุลาคม 2559 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 28 ตุลาคม 2558 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ตุลาคม 2558 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ตุลาคม 2558 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405