ฝ่ายปกครองท้องที่

แพทย์ประจำตำบลบางเตย

สมพงษ์ โพธิ์แดง