สำนักงานปลัดฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ณัฏฐพล สุขนันทฬส