ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

เสน่ห์ เปรมปรีดิ์


สำเริง สุขสมจิตร์