ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นราศักดิ์ จันทร์กลัด


สมหญิง เฟื่องบางหลวง