สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

พูลผล แซ่ซี