ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 16 ถัง และค่าตู้เก็บถังดับเพลิง ถังเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตู้ ตามโครงการถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถัง เพื่อชุมชนปลอดภัยห่างไกลอัคคีภัย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405