ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 16 ถัง และค่าตู้เก็บถังดับเพลิง ถังเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตู้ ตามโครงการถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถัง เพื่อชุมชนปลอดภัยห่างไกลอัคคีภัย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง