ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ 625-48-0001 จำนวน 1 เครื่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405