ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง