ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิว โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405