ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงชุดแม่ข่ายและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM ประกอบด้วย ชุดเครื่องส่ววิทยุ UHF-FM ชุดแม่ข่าย พร้อมชุดควบคุมลูกข่ายและเครื่องรับวิทยุ UHF/FM ชุดลูกข่าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405