ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405