ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.4 เมตร จำนวน 7 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่โครงการ ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง