ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 9 ครั้ง เดือน ม.ค.-พ.ค.61 ตามโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405