ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 9 ครั้ง เดือน ม.ค.-พ.ค.61 ตามโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง