ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคลูเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 1 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ซม.ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง