ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคลูเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 1 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ซม.ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405