ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จำนวน 4 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง