ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จำนวน 4 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405