ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0018 ดังนี้ เปลี่ยนดรัมพร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่องและซ่อมเครื่องพิมพ์ Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0004 ดังนี้ เปลี่ยนชุดฟิวซิงค์พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405