ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0018 ดังนี้ เปลี่ยนดรัมพร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่องและซ่อมเครื่องพิมพ์ Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0004 ดังนี้ เปลี่ยนชุดฟิวซิงค์พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง