ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวีระพลค้าวัสดุก่อสร้าง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405