พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่  23 ตุลาคม  2557 

เวลา  8.00 น.เป็นต้นไป

ณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405