โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลบางเตย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลบางเตย

วันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ.2557

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย - กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายสุรสีห์  จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง