โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557

ภายในตำบลบางเตยหมู่ที่ 1 -7   เดือนสิงหาคม  2557

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405