โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

ในวันอังคารที่  12  สิงหาคม  2557  เวลา 8.00-12.00 น.

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405