โครงการออกกำลังกายด้วยหนังยางตามต้นแบบสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุและอาสายุวกาชาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายด้วยหนังยางตามต้นแบบสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุและอาสายุวกาชาดทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405