โครงการออกกำลังกายด้วยหนังยางตามต้นแบบสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุและอาสายุวกาชาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายด้วยหนังยางตามต้นแบบสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุและอาสายุวกาชาดทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง