รับโอน-ย้าย (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน - ย้าย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน  1  อัตรา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405