วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษาสำหรับเด็กเล็ก)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษาสำหรับเด็กเล็ก )

ชั้นอนุบาล 3 ขวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง

- เรียนรู้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) สำหรับเด็กเล็ก- 

ในวันที่  9- 10  กรกฎาคม  2557     ณ   โรงเรียนบ้านบางเตย

*** เรียนรู้การหล่อเทียนพรรษา ****

***การแห่เทียนพรรษา******

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง