ประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาปี 2558-2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาปี 2558-2560

วันที่  9  เมษายน  2557

ณ  ห้องประชุมชั้น 2   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405