โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปี 2557

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี  2557

วันที่  12- 16 พฤษภาคม  2557

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405