ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง

ในวันพฤหัสบดีที่  1  พฤษภาคม  2557

เวลา 8.30 - 12.00 น.

ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405