โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดพ่นยุงลาย  

ในวันที่  23  มีนาคม  2557    ณ    หมู่บ้านพฤกษาวิลล์  44

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405