เชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2557

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุตำบลบางเตย

ในวันที่  11  เมษายน  2557

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

------สนุกกับดนตรีพื้นบ้าน-------ทำบุญเลี้ยงพระ    สรงน้ำพระ    รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ-----

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง