โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านปภาวรินทร์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉัดพ่นยุงลาย   ณ    หมู่บ้านปภาวรินทร์

ในวันที่   2   เมษายน   2557

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405