ประกาศ การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

รับสมัคร  - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                จำนวน  1  อัตรา  

              -  พนักงานจ้างทั่วไป        ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน  3   อัตรา 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25  มีนาคม  2557  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27  มีนาคม  2557

สอบในวันที่  28  มีนาคม  2557  และประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่  30  มีนาคม  2557

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!