ประกาศ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๕

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เลียบคลองโพธิ์  หมู่ที่  ๕

ช่วงที่  ๑  ขนาดยาว  ๖๖  เมตร  สูง  ๒  เมตร  ช่วงที่  ๒  ขนาดยาว  ๙๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร

วันเริ่มสัญญา  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันสิ้นสุดสัญญา  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ขออภัยในความไม่สะดวก

                                             นายวิทยา  ชิวค้า

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

“ภาษีของท่าน  นำมาพัฒนาตำบลบางเตย”

สนับสนุนโดย(โลโก้ อบต.บางเตย)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!