ประกาศ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย ๗ หมู่ที่ ๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนบางเตย  ซอย  ๗  หมู่ที่  ๒

ขนาดยาว  ๙๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร

วันเริ่มสัญญา  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันสิ้นสุดสัญญา  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ขออภัยในความไม่สะดวก

                                             นายวิทยา  ชิวค้า

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

“ภาษีของท่าน  นำมาพัฒนาตำบลบางเตย”

สนับสนุนโดย(โลโก้ อบต.บางเตย)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!