กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอราง ประจำปีการศึกษา 2556

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้กำหนดงานปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3  ขวบ  ในวันจันทร์ที่  24  มีนาคม  2557 เวลา  8.00 - 11.00 น. ณ  อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย   

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับเด็กเล็กครั้งนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง