ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2562 ที่มาขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะเริ่มรับเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุจากอบต.บางเตยครั้งแรกในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 หากมาลงทะเบียนแล้วรายชื่อตกหล่น โปรดติดต่อ อบต.บางเตย ภายใน 31 ธ.ค.2560

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!