ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.บางเตย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดแจ้ง พบเห็นการทุจริต ไม่โปร่งใส ต้องการให้แก้ไขและปรับปรุงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 

โปรดแจ้ง ตู้ ป.ณ.8 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

โทร.034-393427-8

หรือโทรสายด่วน สายตรงถึงผู้บริหาร อบต.บางเตย โทร.08-1627-1729 (นายก)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!