การร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

พบเห็นการทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกๆเรื่อง โปรดแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย หรือ โทร 1567 ได้ตลอด 24 ช.ม. ทางหน่งยงานกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเรื่องไว้เป็นความลับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาร่วมกัน การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนร่วมกัน เพื่อท้องถิ่นก้าวไกล องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ช่วยประสานงาน และเต็มใจรับใช้บริการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!