แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลบางเตย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลบางเตย

1. เมล่อนคุณภาพสายพันธุ์ญี่ปุ่น by nopsan168    ที่อยู่ 36 ม.2 บางเตยซอย 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 083 652 4966
2.สวนส้มโอคูณรัตนา จำหน่ายส้มโองานพิธีต่าง ส้มโอขันหมาก ส้มโอไหว้เจ้าที่อยู่ 16 ม.7 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 080 044 7778
3.สวนส้มโออินทรีย์ นายอุบล การะเวก ที่อยู่  31 ม.6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง