ประชุมประชาพิจารณ์ "โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5, 6"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประชุมประชาพิจารณ์ "โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5, 6"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405