โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา ตั้งจิตเจริญภาวนา ฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาบุคลากรสามารถนำหลักธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม กับองค์กรและชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียนวิทยาลัยผู้สูงวัย พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป

 

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!