การให้บริการประจำศูนย์บริการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประจำห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ศาลายา ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.(Govenment Service Point) เพื่ออำนวยความสดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลและเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้อง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง