ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SMEs ทุกประเภท

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยทางรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ SMEsโดยจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจ SMEs เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประกอบการฯและการขึ้นทะเบียนทาง Online กับผู้ประกอบการ เพื่อแสดงสถานภาพของผู้ประกอบการในการใช้เป็นข้อมูลช่วยเหลือและพัฒนากิจกรรม SMEs ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภททำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SMEs ทุกประเภท ทาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว.www.sme.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ สสว.ได้โดยตรงทางสายด่วน 1301 อย่าลืมนะคะ มาขึ้นทะเบียนกันเยอะๆ เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้กว้างไกล และพัมนาเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยยินดีเป็นสื่อกลางจ้ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!