โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต.บางเตย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน "หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงานแบบบูรณาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบลและผู้นำท้องถิ่น" องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ในระหว่างวันที่ 29 เม.ย.- 2 พ.ค.2558

ศึกษาดูงานพื้นที่ จังหวัดระยอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405