งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2558

              ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน  2558

ณ  ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

เวลา  8.30 - 14.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405