วันเด็กแห่งชาติ 2558 (หมู่บ้าน)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-393-427-8 แฟกส์ 034-288-405