ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภทหัวฉีดดับเพลิง หัวฟ็อกซ์แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12800 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็ว แบบลำตรง ขนาด 2.5 x 12 นิ้วจำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ชนิดตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36100 บีทียู จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงหัวฟ็อกซ์ชนิดปรับฝอยเกลียว จำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็ว แบบลำตรง ขนาด 2.5 x 12 นิ้วจำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 กุมภาพันธ์ 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา